İyi Tarım Uygulması Sertifika Töreni

Yeşilyurt Ziraat Odamız 2005 yılında faaliyetine başlamış olup, hali hazırda 5 bini aktif 8 bin kayıtlı çiftçimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Coğrafi sınırlarımız içerisinde yer alan ve dünyaca üne sahip dalbastı kirazımızın kalitesinin devamı için Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Tarım İl ve İlçe  Müdürlüğümüzün desteği ile son 11 yıldır toplu ilaçlama, çiftçilerin eğitimi konularında yoğun faaliyet sürdürmekteyiz. Kiraz bahçelerinin toplu ilaçlanmasındaki amaç, ruhsatlı ilaçların uygun dönemde ve uygun dozajda tatbikiyle kaliteyi korumak ve kalıntı riskini ortadan kaldırarak tüketicilerimizin korunmasıdır.

2016 yılından bu tarafa Ziraat Odamızda istihdam ettiğimiz 5 Danışman Ziraat Mühendisi arkadaşımız her yıl budama, aşılama, gübreleme, ilaçlama konularında çiftçilerimizi bilgilendirmek için tüm sahayı gezmekte ve toplantılar düzenlemektedirler. Bu çalışmalar Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşmekte olup çiftçimizin söz konusu konularda bilinçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan kayısının hasat sonrası işleme sorunlarının çözümüne faydası olacağını düşündüğümüz kayısı kükürtleme ve kurutma tesisi odamızca Tarım ve Orman Bakanlığından yoğun şeklide talep edilmiş ve bu talebimiz ilgili mercilerce olumlu karşılanmıştır. Söz konusu kükürtleme ve kurutma tesisi inşası için gerekli ihaleler yapılmış olup inşaatı Şahnahan bölgesinde devam etmektedir. Bu tesislerin 2020 kayısı hasat sezonunda kullanımıyla beraber kayısı üreticilerimize hasat sonrası işleme faaliyetlerinin daha kısa süre içerisinde, daha az işçilikle, daha düşük maliyetle ve daha hijyenik koşullarda yapılıyor olması konusunda örnek teşkil edecektir.

İlimizde faaliyet gösteren çiftçilerimizin özellikle kayısı üreticilerimizin birkaç sorunundan burada dile getirmekte fayda görmekteyim.

1-Kayısı  rekoltesinin beklenenin altında gerçekleşmesi ve fiyatların istenen düzeyde olmamamsından dolayı kredi kullanmış olan üreticilerimiz bankalara olan kredilerini ödeyememekten ve icralık duruma düşmektedir. Bu sorunun , kredi borçlarının yapılandırılması ve ertelenmesiyle ortadan kaldırılması gerekmektedir.

2- Tarsim sigorta poliçelerinin çiftçiyi korumaktan çıkıp Tarsimi korur durumuna gelmesi üreticilerimizi ürünlerini sigortalatmaktan mahrum bırakmıştır. İvedilikle Tarsim sigorta poliçelerini çiftçilerimizi koruyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

3-Çiftçilerimizin kullanmış olduğu elektrik ve sulama maliyetlerinin yüksekliği üreticimizi üretmekten vazgeçirmektedir. Bu durumun çözüme ulaştırılarak çiftçimizin nefes alması sağlanmalıdır.

4-Çiftçilerimizin üretim girdi maliyetlerini oluşturan gübre mazot işçilik giderlerinin yüksek olması buna mukabil üretilen ürünlerin hak ettiği değeri bulmaması çiftçilerimizi fazlasıyla zorlamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme  politikalarını bu sorunları göz önünde bulundurarak çiftçi lehine tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.

Odamız 2015 yılından bu tarafa üreticilerini Yeşilyurt Ziraat Odası İyi Tarım Uygulamaları gurubu çatısı altısında toplayarak   İyi Tarım Uygulamaları sistemine girmelerini sağlamaktadır. 2018 yılında tarım  ve orman bakanlığı denetmen leri tarafından odamız ve çiftçilerimiz denetlenerek uygunluğundan dolayı teşekkür etmişlerdir.

  Bu çalışmanın faydaları şu şekilde özetlenebilir,

1-Üreticilere ruhsatlı ilacı uygun dozda uygun zamanda kullanımının teşviği

2-Üreticilerimizin daha hijyenik ortamlarda üretim faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlanması

3-Çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirilmesi.

Başkanlığını yapmış olduğunuz Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfının iştiraki olan Kayısı Uygunluk Belgelendirme Limited Şirketi tarafından 2018 üretim sezonunda sertifikalandırılan 730 üreticimiz toplam 27.450 dekarlık alanda iyi tarım uygulamaları yapmış olup 1 milyon 98 bin tl hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Söz konusu hibe desteği çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

2019 üretim sezonunda Ziraat Odamız çatısı altında kurulan İyi Tarım Uygulamaları gurubuna 745 üretici dahil edilmiştir. Söz konusu üreticilerimiz 27.400 dekarlık alanda iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunmuşlardır. İyi Tarım Uygulamaları grubumuz söz konusu vakıf şirketi tarafından denetlenerek tekrar sertifikalandırılmıştır. Bu tören bu sertifikanın tarafımıza verilmesi için düzenlenmiştir.

Sayın Valim Başkanlığını yapmış olduğunuz Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma vakfının Malatya tarımına yapmış olduğu bu hizmetten dolayı şahsınıza şükranlarımı sunuyorum .Ayrıca  Tarım Orman İl ve İlçe  Müdürlüklerine katkılarından dolayı teşekkür ederim.